Skip to main content

Stor aktivitet på mange fronter

Aktiviteteten og fremdriften på prosjektet er stor, og alt ligger til rette for å starte med tekking av vegger i januar 2022. 

Store deler av parkeringskjelleren i to nivåer, U1 og U2, er ferdig støpt. Forskaling og støp av vegger for leilighetene i 1. etg. er godt i gang og arbeidet med dekke i 2. etg. er påbegynt.

Utvendig arbeid

Utvendig er det også stor aktivitet med tilbakefylling og planering av masser mot bygg og ferdigstille rørgrøfter for prosjektet. Fordrøyningsbassenget for overvann (ved kraftig regnskyll) er også påbegynt. Dette er plassert under terreng mellom byggetrinn 4 og de eksisterende punktblokkene