Skip to main content

Byggingen av fjerde og siste byggetrinn er godt i gang

Ove Skår Entreprenør med prosjektleder Jan Erling Grav i spissen er godt i gang med fjerde og siste byggetrinn på Tindlund Park. Sammen med Daniel Oliversen (byggeleder), Lars Amund Wiersholm (byggeleder), Markus Alexandersen (prosjekteringsleder) og Henning Olaussen (arbeidsleder) styrer han prosjektet og fremdriften på Tindlund Park.

Fra venstre: Jan Erling Grav (Prosjektleder),  Lars Amund Wiersholm (byggeleder),  Henning Olaussen (arbeidsleder) og Daniel Oliversen (byggeleder) foran byggegropa og Tindlund Parks fjerde byggetrinn. 

Det er hektisk aktivitet på prosjektet etter sommerferien, og det er et drillet team fra Ove Skår Entreprenør som i samarbeid med Park & Anlegg, Assemblin og Bravida er i gang med byggetrinn fire.

Grunnarbeidene i selve byggegropa samt infrastruktur på tomta er ferdig og byggekranen er i full sving med tunge løft.


Infrastruktur

Infrastruktur til energibrønner for varme er ferdig borret og tilkoblet eksisterende felles varmesentral for alle byggetrinnene. Det samme gjelder for VA-anlegg og elektro hvor alt ligger klart i grunn, ferdig for tilkobling.

Park & Anlegg utfører grunnarbeidene og opparbeidelsen av parkområdet på Tindlund Park.


Fundamentering og støp

Fundamentering til fjell er ferdig og forskaling og støping av vegger i underetasje to (U2) som utgjør parkeringskjeller og boder er godt i gang. Hoveddelen av parkeringskjeller og boder i henholdsvis U2 og U1 er beregnet ferdig i oktober 2021.

Da vil også tilbakefylling av masser kunne starte og planering/opparbeidelse av utearealer for byggetrinn fire komme i gang.

Rask fremdrift til full byggehøyde

Når kjelleretasjene er ferdig i tårn C og D medio oktober, vil fremdriften i prosjektet være godt synlig og byggetrinn fire stige med ca. to etasjer per måned. Det betyr at prosjektet vil nå sin fulle høyde i januar 2022 for tårn C og D. Da starter også tømrerarbeidene med å tette bygg slik at innvendig arbeid kan påbegynnes.

Det blir nok å holde styring på for Jan Erling og teamet hans i en tid fremover, og det blir spennende å følge utviklingen.

Flere oppdateringer på prosjektstatus kommer!

Prosjektet har god fremdrift på forskalings- og betongarbeid i U2 på byggetrinn fire.