Skip to main content

Siste del av utbyggingen er i rute til innflytting sommer 2023

Siste del av utbyggingen med tilsammen 73 leiligheter har nådd sin fulle høyde og innvendig arbeid er godt i gang.

Fornøyd prosjektleder
Prosjektleder, Markus W. Alexandersen, i Ove Skår Entreprenør er god fornøyd med at både bygg og uteområder ligger foran skjema på opprinnelig plan.

– Vi har bra framdrift og er spesielt fornøyd sett i forhold til leveranseproblemer etc. som følge av de utfordrende markedsforholdene. Leilighetene skal overleveres sommeren 2023, sier Alexandersen.
Utvendig forblending har kommet langt og ferdigstilles allerede i november. Innvendige arbeider er godt i gang og enkelte leiligheter nærmer seg ferdige.

– Det er et tett tidsskjema, men vi har god kontroll, sier Alexandersen.

Utomhusområder
Tilbakefylling av masser og grovplanering er utført, men utomhusområdene vil først få fullt fokus fra månedsskifte mars og april.
– Vi er avhenging av stabilt vær uten lengre kuldeperioder og venter dermed til vårparten før vi starter ute, forteller Alexandersen.
Da kan planering og opparbeidelse av utearealer starte for fullt.