Skip to main content

Vi ønsker velkommen til byggeplassvisning søndag 19. juni fra kl. 13.00

Blokk A, B, C og D
Vi ønsker velkommen til byggeplassvisning søndag 19. juni fra kl. 13.00. I blokk A og B vil det være mulig å komme opp i stillaset rundt byggene. Blokk C og D vil være åpen og tilgjengelig for visning!

Status byggeplass:
Fjerde og siste byggetrinn på Tindlund Park er i rute. For bygg C og D er både innvendige arbeider og teglarbeid/forblending av utvendig fasade godt i gang.
For bygg A og B er vegger og dekke støpt fra parkeringskjeller til fjerde etasje. Arbeidet med de resterende etasjene skjer fortløpende..

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å reservere leilighet i byggetrinn 4 – bygg A, B, C, D så kontakt en av våre prosjektmeglere i Remax på telefon eller e-post.

REMAX Meglerhuset Borg
Geir Inge Rangøy Johannessen
Epost: geir.johannessen@remax.no
Tlf: 90299797

Subhija Hodzic
Epost: sh@remax.no
Tlf: 911 80 826