Vi ønsker velkommen til byggeplassvisning søndag 3. april fra kl. 13.00

Det er oppgang C og D som vil være tilgjengelig for visning i denne omgang. 

Status byggeplass:
Fjerde og siste byggetrinn på Tindlund Park er i rute. For bygg C og D er reist i full høyde og vegger og dekke ferdig støpt. Tømrerarbeid på yttervegg er ferdig t.o.m sjette etg. Vinduer er i ferd med å komme på plass og teglarbeid/forblending av utvendig fasade starter denne uken.

For bygg A og B er vegger og dekke støpt for parkeringskjeller og første etg. Arbeidet med de resterende etasjene skjer fortløpende.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å reservere leilighet i byggetrinn 4 – bygg A, B, C, D så kontakt en av våre prosjektmeglere i Remax på telefon eller e-post.

REMAX Meglerhuset Borg
Geir Inge Rangøy Johannessen
Epost: geir.johannessen@remax.no
Tlf: 90299797

Subhija Hodzic
Epost: sh@remax.no
Tlf: 911 80 826