Skip to main content

Grunnet situasjonen vi nå befinner oss i gjennomfører vi kun privatvisninger på Tindlund Park.
Ta kontakt med våre prosjektmeglere mer informasjon eller å avtale visning.

Våre prosjektmeglere gjennomfører private visninger som normalt på Tindlund Park så lenge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Eiendom Norge overholdes (les kulepunktene under). Byggingen av de nye punktblokkene er i rute til innflyttingen i november 2020.

Ledige leiligheter og visning

Det er fortsatt mulig til å sikre seg en av de nye selveierleilighetene i størrelser fra 49,6m2 til 136,7m2.
Sjekk vår boligvelger>>
Kontakt våre prosjektmeglere på Remax Meglerhuset Borg for mer informasjon eller for å avtale tid til privatvisning.

Prosjektmeglere

Remax Meglerhuset Borg
Tlf. 69 12 60 60
E-post: meglerhusetborg@remax.no

Retningslinjer for visning

Vi følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger ift visning. Formålet med reglene er å sørge for at visning skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko.

  1. Avtal visningstidspunkt med megler. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
  2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning.
  3. God håndhygiene er viktig, bruk gjerne engangshandsker.
  4. Hold minst 1,5 meters avstand til andre.
  5. Ikke berør noe der dette kan unngås. Kontakt megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
  6. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte.
  7. Vi gjennomfører kun individuelle visninger etter avtale med personer eller en liten gruppe.
  8. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Retningslinjene gjelder så lenge det måtte kreves og til FHI opphever varsel om smittefare.

Innvendig arbeider og inndeling av rom er i rute, utvendig forblending med teglsten starter i uke 12.

Innvendig arbeider og inndeling av rom er i rute, utvendig forblending med teglsten starter i uke 12.