Skip to main content

Tindlund Park – når utsikten teller

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene.

Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna. Første, andre og tredje byggetrinn med hhv. 65, 11 og 22 leiligheter er ferdigstillt og byggetrinn fire med 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm er i gang.

Tindlund Park – når utsikten teller

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene.

Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna. Første, andre og tredje byggetrinn med hhv. 65, 11 og 22 leiligheter er ferdigstillt og byggetrinn fire med 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm er i gang.

Finn din bolig nå!

Gå rett til boligvelgeren

Tindlund Park – fjerde byggetrinn

Vi har startet byggingen av fjerde byggetrinn på Tindlund Park med tilsammen 74 nye selveierleiligheter. Leilighetene er fordelt på fire bygg i lamellblokk nord som ligger vendt mot sydvest.

Bygg A, B,C og D

Det er bygg A – B – C – D på planoversikten, som nå er ute for salg. Leilighetene får et bruksareal i størrelsen 51,7 til 150,1 kvm. De fleste leilighetene er gjennomgående med god takhøyde og store vindusflater.I fjerde byggetrinn er det til sammen 32 ulike leilighetstyper.

Samtlige leiligheter har syd eller vestvendte balkonger/terrasser, enten med vid utsikt eller nærhet til et indre uterom med vannspeil, som er selve hjertet i prosjektet. Balkonger/terrasser er i størrelse fra 8,6 til 32,5 kvm. Noen av leilighetene har både balkong og takterrasse.

Inngangsparti/trapperom ligger vendt mot det ytre parkområdet med flere sosiale soner, som avgrenses av de flotte fjellveggene fra den gang det ble drevet stenindustri på området.

Det er stort felles bod- og parkeringsanlegg i kjeller der leilighetene disponerer biloppstillings- plasser og sportsboder. Leiligheter uten bod på leilighetsplanet får ca. 9kvm lukket bod i kjeller. Dette er en kombinert bod og sportsbod som lett kan innredes etter eget ønske. Alle etasjer har adkomst med heis.   

Ekstra bod og garasjeplass

De store volumene fra det tidligere steinbruddet er utnyttet til å lage et ekstra romslig anlegg, slik at de som ønsker ekstra bod- eller garasjeplass har mulighet til å kjøpe dette, så langt plassen tillater det. I dette prosjektet er selveierleilighetene organisert som et eierseksjonssameie.

Arkitektens vurdering

Tindlund Park har en unik beliggenhet i det tidligere steinbruddet med høye fjellvegger i nord og et åpent sydvestvendt uterom. Volummessig skaper de to buede lamellblokkene og de tre punkthusene et spennende, indre uterom med vannspeil, som gjenspeiler det tidligere tjernet.

Uteområdets fjellvegger i nord rammer inn prosjektet med fellestunet og vannspeilet som selve hjertet i landskapsrommet.

Lysforhold og utsikt

Leilighetene er for en stor del gjennomgående, med fine lysforhold og gode planløsninger. Samtlige leiligheter har syd eller vestvendte balkonger/terrasser, enten med vid utsikt eller med nærhet til det indre uterom og vannspeilet.

Kvalitet

Materialer og overflater er valgt med tanke på kvalitet og lang levetid. Fasadene har to kulører tegl – lys tegl på tårnene i de buede lamellblokkene og mørk tegl på mellombygningene – for å bryte opp volumene og skape et lett uttrykk. Punkthusene har et moderne uttrykk med lys tegl, og trekledning på inntrukne fasadepartier.

Dette er en sjelden mulighet å flytte til boliger med en unik og spennende beliggenhet i det tidligere steinbruddet.

Helena Rönnkvist
Sivilarkitekt MNAL Arkitekt SAR/MSA
ARCASA Arkitekter AS