Tindlund Park – når utsikten teller

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna.

https://tindlundpark.no/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_down.svg

Finn din bolig nå!

Gå rett til boligvelgeren

Arkitektens vurdering

Tindlund Park har en unik beliggenhet i det tidligere steinbruddet med høye fjellvegger i nord og et åpent sydvestvendt uterom. Volummessig skaper de to buede lamellblokkene og de tre punkthusene et spennende, indre uterom med vannspeil, som gjenspeiler det tidligere tjernet.

Uteområdets fjellvegger i nord rammer inn prosjektet med fellestunet og vannspeilet som selve hjertet i landskapsrommet.

Lysforhold og utsikt

Leilighetene er for en stor del gjennomgående, med fine lysforhold og gode planløsninger. Samtlige leiligheter har syd eller vestvendte balkonger/terrasser, enten med vid utsikt eller med nærhet til det indre uterom og vannspeilet.

Kvalitet

Materialer og overflater er valgt med tanke på kvalitet og lang levetid. Fasadene har to kulører tegl – lys tegl på tårnene i de buede lamellblokkene og mørk tegl på mellombygningene – for å bryte opp volumene og skape et lett uttrykk. Punkthusene har et moderne uttrykk med lys tegl, og trekledning på inntrukne fasadepartier.

Dette er en sjelden mulighet å flytte til boliger med en unik og spennende beliggenhet i det tidligere steinbruddet.

Helena Rönnkvist
Sivilarkitekt MNAL Arkitekt SAR/MSA
ARCASA Arkitekter AS

Tindlund Park – første byggetrinn

Prosjektet Tindlund Parks første byggetrinn med til sammen 65 selveierleiligheter er nå påbegynt. Parkerings- anlegg og boder for lammellblokk syd og punktblokkene skal bygges uavhengig av forhåndssalget av leiligheter. Før byggearbeidet for leilighetene settes i gang må det selges et antall leiligheter.

Det er bygg E – F – G – H på planoversikten, som nå legges ut for salg. Leilighetene får et bruksareal i størrelsen 49,5 til 144 kvm. De fleste leilighetene er gjennomgående med god takhøyde og store vindusflater. Samtlige leiligheter har syd eller vestvendte balkonger/terrasser, enten med vid utsikt eller nærhet til et indre uterom med vannspeil, som er selve hjertet i prosjektet. Balkonger/terrasser er i størrelse fra 7,5 til 32,5 kvm. Noen av leilighetene har både balkong og takterrasse.

I første byggetrinn er det til sammen 21+ ulike leilighetstyper (variant A og B på enkelte av leilighetene). Det blir stort felles bod- og  parkerings- anlegg i kjeller der leilighetene disponerer biloppstillingsplasser og sportsboder. Alle etasjer har adkomst med heis. De store volumene fra det tidligere steinbruddet er utnyttet til å lage et ekstra romslig anlegg, slik at de som ønsker ekstra bod og/eller garasjeplass har mulighet til å kjøpe dette, så langt plassen tillater det. (Selveierleiligheter organisert som et eierseksjonssameie).