Skip to main content

Hektisk aktivitet på Tindlund Park

Tindlund Parks fjerde byggetrinn er i ferd med å ferdigstilles. Prosjektet er i rute og det er hektisk aktivitet i alle oppganger før forbefaringer starter i løpet av april. 

Prosjektleder, Markus W. Alexandersen, forteller at det er hektisk aktivitet i alle etasjer, men at de er godt i rute til innflytting både inne og ute.

Blokk C og D
I blokk C og D utføres de siste arbeidene i disse dager slik at leiligetene er klare til forbefaringer med med kunder som har kjøpt og at ledige leiligheter er klare til visning.

– Avsluttende arbeider i fellesareal med fliser, maling, belistning og trapperekkverk pågår nå og det utføres tekniske sluttkontroller i disse dager, forteller Alexandersen.

Blokk A og B
For blokk A og B nærmer det seg også sluttføring. Baderom, kjøkken og gulv er på plass ila uke 12. Da gjenstår kun dører og å ferdigstille belistning før forbefaringer med kunder og visninger med eiendomsmegler kan starte.

Utomhusområder
Utomhusanlegget og inngangspartier på nordsiden har vært prioritert slik at det er mer eller mindre ferdig til befaringer og visninger starter opp. Der er lagt granitt som matcher tidligere byggetrinn og som glir fint inn i uteområdene som omkranser prosjektet.

– Disse arbeidene vil fortsetter noen uker til før fokuset settes inn på på å ferdigstille det indre uterommet på balkongsiden av byggene. Dette området vil være en forlengelse av det eksisterende uterommet med vannspeil og park.

– Det er et tett tidsskjema, men vi har god kontroll og er i rute til ferdigstillelse, sier Alexandersen.